Chybné predpoklady globalistov o zmene!

29. novembra 2022, pskakal2, budúcnosť podivuhodný vzdelanie život

Príťažlivosť vo viere v pravdu spočíva v tom, že sa nestanete obeťou chybných predpokladov, ktoré určite môžu zmeniť vaše nádejné riešenia na katastrofické zlyhania. Ako môžeme zhromaždiť potrebnú reakciu na komplexnú výzvu, akou je zmena klímy, s nesprávnym pochopením rozsahu výzvy, naliehavosti, ale aj časovej osi, rizík a čo je najdôležitejšie, čo spôsobuje problém?

Potrebujeme poznať i nefiltrovanú pravdu bez ohľadu na to, aká strašidelná alebo nepohodlná môže byť. Ako narkoman, ktorý sa nemôže uzdraviť, kým sa neprizná, k svojej chorobe, nemôžeme dúfať, že tento problém vyriešime, kým neprijmeme krajnú naliehavosť našej situácie. Ak postavíme našu klimatickú stratégiu na chybných predpokladoch, bude to ako priniesť nôž do možnej prestrelky – nebudeme mať šancu!