Čo prezrádzajú emaily Faučiho!

31. júla 2021, pskakal2, Biblia budúcnosť čas podivuhodný Stvorenie veda vzdelanie život

Prezrádzajú tiež podrobnosti o tom, ako Fauciho úrad prijal predpandemické aktualizácie z Číny! Nové e -maily od Judicial Watch zdôrazňujú, že organizácia Dr. Anthonyho Fauciho, bola informovaná o aktivitách vo virologickom inštitúte, vo Wuhanskom Laboratóriu najmenej od roku 2014! A. Fauci vypovedal, že jeho organizácia, Národný ústav pre alergiu a aj infekčné choroby (NIAID), ale nikdy nefinancovala experimenty, aby sa získala funkcia, vo wuhanskom laboratóriu. Teraz však vieme, že NIAID poskytoval financie laboratóriu Wuhan najmenej od roku 2013!

A zástupca Fauciho v Číne opakovane zasielal emailom aktuálne informácie o aktivitách v laboratóriu vysokému predstaviteľovi vo Fauciho kancelárii. Emaily tiež podrobne popisovali i niekoľko kritických problémov výskumu, ktorý NIAID financovala, vo wuhanskom laboratóriu. Poukázalo sa aj na detailné nedostatky biologickej bezpečnosti, výskumných vedcov vo wuhanskom laboratóriu, spolu so skutočnosťou, že čínski komunistickí predstavitelia, neustále obmedzovali prístup do Wuhanskeho laboratória pre osoby, čo neboli autorizované CCP!