Orwellovský rok 1984 v modernej verzii!

13. januára 2021, pskakal2, Biblia budúcnosť čas podivuhodný Stvorenie veda vzdelanie zázraky život zjavenia

Ale teraz je to o ‚Veľkej Sestre‘ Michelle Obamovej, ktorá príkazuje zakázanie Amerického prezidenta, Donalda Trumpa na všetkých možných informačných platformách! Teraz prevzala úlohu ‘Veľkej Sestry‘ z knihy Georga Orwella ‘Tisícdeväťstoosemdesiatštyri’. 8. januára, prehlásila:

‚Teraz je čas, aby spoločnosti v Silicon Valley prestali umožňovať toto obludné správanie! Ale mali by ísť šte ďalej! Trvalý zákaz prístupu tohto človeka k ich platformám a zavedením politík, ktoré zabraňujú tomu, aby ich technológie používali vodcovia národa na povstanie národa’!